Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 08 : 82
Năm 2022 : 1.948
 • Đinh Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0847494908
  • Email:
   dtvanh.c2ttlg@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy tiếng anh

 • Trần Xuân Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974006255
  • Email:
   txtuyen.c2ttlg@bacgiang.edu.vn
 • Đặng Đình Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0961400999
  • Email:
   ddvinh.c2ttlg@bacgiang.edu.vn
 • Thân Xuân Được
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   09866708608
  • Email:
   thephong78@gmail.com
 • Dương Thị Bích Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942659638
  • Email:
   nguyenxuan.qt@gmail.com
 • Trần Thị Mai Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHXH
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0947989556
  • Email:
   tmhuong.c2ttlg@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV dạy Ngữ Văn

 • Trần Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư kí HĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01657312766
  • Email:
   tthue.c2ttlg@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy văn trường THCS Tân Thịnh     

 • Đặng Thị Bích Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng tổ KHXH
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982986271
  • Email:
   dtbhue.c2ttlg@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Ngoại ngữ trường THCS Tân Thịnh     

 • Nguyễn Thị Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982042848
  • Email:
   huonggiang1984@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên văn

 • Đỗ Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0984177185
  • Email:
   dthieen.c2ttlg@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV dạy Hóa

 • Nguyễn Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985773946
  • Email:
   ntquyen.c2ttlg@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Địa lí

 • Phùng Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979092126
  • Email:
   pttha.c2ttlg@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV dạy Văn_trường THCS Tân Thịnh

Video Clip
Tài liệu mới